Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Raporty okresowe

Rok: 20162015201420132012201120102009200820072006200520042003

 

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2018-04-26 RS/2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2017

 

List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

 

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2018-04-26 R/2017

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok 2017

 

 

List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

 

Skonsolidowany raport półroczny
Data
Numer
Okres
Plik
    Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
    Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.
2017-10-02 Psr/2017 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017 r.
    Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.
    Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM S.A. za I półrocze 2017 r.
 

   

 

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data
Numer
Okres
Plik
2017-11-29 QSr3/2017 od 2017-07-01 do 2017-09-30
2017-05-30 QSr1/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2015-03-23 R/2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.

 

 

List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data
Numer
Okres
Plik
2016-05-16 QSr1/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2015-03-23 R/2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.

 

 

List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 
Skonsolidowane raporty kwartalne
Data
Numer
Okres
Plik
2016-05-16 QSr1/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2015-03-23 R/2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.

 

 

List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

 

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2017-04-28 RS/2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok  2016

 

List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

 

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2017-04-28 R/2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok  2016

 

 

List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2017-04-28 RS/2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok  2016

 

List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy

 

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

 

 

Jednostkowy Raport Roczny FERRUM S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2017-04-28 R/2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowj FERRUM za rok  2016

 

 

List Prezesa FERRUM S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta