Witamy

 

Jesteśmy krajowym liderem w produkcji rur do przesyłu mediów. Specjalizujemy się w produkcji rur stalowych ze szwem oraz kształtowników zamkniętych. W swoich działaniach kierujemy się zasadami wskazanymi w polityce zintegrowanego systemu zarządzania polityce jakości Laboratorium oraz polityce reklamacyjnej . Oferujemy izolację zewnętrzną z powłoką polietylenową 3LPE lub polipropylenową 3LPP oraz wewnętrzną powłokę cementową lub epoksydową. Rury produkowane są w technologii zgrzewania prądami wysokiej częstotliwości oraz spawania (spiralnie lub wzdłużnie). Przeznaczone są dla rynku gazowniczego (szczególnie do budowy rurociągów przesyłowych i dystrybucyjnych), ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego (do przesyłu ścieków, wody pitnej i zasolonej) oraz przemysłowego.

Aktualności

Katowice, 25 kwietnia 2018 r.

 

OŚWIADCZENIE

 

W nawiązaniu do bieżących informacji prasowych Zarząd FERRUM S.A. informuje, iż postępowanie prokuratury dotyczące domniemanej niegospodarności w Spółce toczy się od roku. Firma udostępniła śledczym wszystkie żądane przez nich informacje i dokumenty. Co do istnienia rzekomych wielomilionowych strat i osób ewentualnie za nie odpowiedzialnych orzeknie sąd. Toczące się postępowanie nie wpływa absolutnie na bieżącą działalność Spółki. Z uzyskanych w toku postępowania informacji sprawa dotyczy wierzytelności, które przysługiwały FERRUM S.A. od większościowego akcjonariusza. Upadłość głównego akcjonariusza spowodowała konieczność dokonania przez FERRUM S.A. odpisów o wartości 43 mln zł, które zostały ujęte w całości w sprawozdaniach 2015 roku, powodując stratę Spółki za ten okres.

 

W imieniu FERRUM S.A.:

 

Krzysztof Kasprzycki

Włodzimierz Kasztalski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Polecamy w serwisie