Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Rada Nadzorcza

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

CV

1.

Zbigniew Karwowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 
2.

Andrzej Kasperek

3. Wiesław Łatała
4.

Dariusz Samolej

Sekretarz Rady Nadzorczej

5.

prof. dr hab. Andrzej Szumański

6.

Marek Warzecha

Przewodniczący Rady Nadzorczej

7.

Aleksander Wlezień

     
Regulamin Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.
Informacja o obowiązującej w Spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FERRUM w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2011 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2011 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2010 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2010 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych za 2009 rok oraz Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2009 roku

Ocena działalności "FERRUM" S.A. w 2008 roku dokonana przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2008 roku

Ocena działalności "FERRUM" S.A. w 2007 roku dokonana przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. z działalności w 2007 roku
   

 

KOMITET AUTYTU

 

1.

Andrzej Kasperek

Przewodniczący Komitetu Audytu

 
2. Wiesław Łatała  
3. Aleksander Wlezień  

 

Tomasz Plaskura
Tomasz Plaskura