Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Ład korporacyjny

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

1.

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 

 
2.

 

Informacja o obowiązującej w spółce regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych