Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Akcjonariat

 

  udział w kapitale zakładowym/liczba głosów %
liczba akcji/głosów
Podmioty powiązane z Panem Sławomirem Bajorem łącznie*
28,45 %*
6.982.393*
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 22,14 % 5.434.648
ArcelorMittal Poland S.A. 12,72 % 3.122.687
ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. 10,69 % 2.624.045
Akcje własne
5,65 %
1.386.386
Pozostali
20,35 %
4.993.093
Razem: 100 % 24.543.252

*Łączna ilość akcji, przy czym podmiotami posiadającymi samodzielnie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów FERRUM S.A. są BSK Return S.A. oraz Anguilla Investment Sp. z o.o., które posiadają bezpośrednio odpowiednio 3 858 482 akcji FERRUM S.A., co stanowi 15,72% kapitału zakładowego oraz 2 403 252 akcji FERRUM S.A., co stanowi 9,79% kapitału zakładowego