Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Akcjonariat

 

  udział w kapitale zakładowym/liczba głosów %
liczba akcji/głosów
Watchet Sp. z o.o.
33,94 %
19 654 805
MW Asset Management Sp. z o.o. 21,06 % 12 196 083
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 15,79 % 9 141 624
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 11,40 % 6 599 186
BSK Return S.A. 6,66 % 3 858 482
Pozostali
11,16 %
6 461 305
Razem: 100 % 57 911 485