Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Akcjonariat

 

  udział w kapitale zakładowym/liczba głosów %
liczba akcji/głosów
Watchet Sp. z o.o.
32,999 %
19 110 372
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 17,283 % 10 008 901
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 15,540 % 8 999 395
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 9,384 % 5 434 648
BSK Return S.A. 6,663 % 3 858 482
Akcje własne
2,394 %
1 386 386
Pozostali
15,737 %
9 113 301
Razem: 100 % 57 911 485