Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Raporty okresowe

Rok: 20162015201420132012201120102009200820072006200520042003

 

   

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data
Numer
Okres
Plik
2017-05-30 QSr1/2017 od 2017-01-01 do 2017-03-31

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2015-03-23 R/2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.

 

 

List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data
Numer
Okres
Plik
2016-05-16 QSr1/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2015-03-23 R/2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.

 

 

List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta

 
Skonsolidowane raporty kwartalne
Data
Numer
Okres
Plik
2016-05-16 QSr1/2016 od 2016-01-01 do 2016-03-31

 

Jednostkowy Raport Roczny "FERRUM" S.A.
Data
Numer
Tytuł
Plik
2015-03-23 R/2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności "FERRUM" S.A.

 

 

List Prezesa "FERRUM" S.A. do Akcjonariuszy

 

 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe "FERRUM" S.A.

Opinia i Raport niezależnego biegłego rewidenta