Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Raporty bieżące

Rok: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010 2009  2008  2007

 

 

Raporty bieżące za rok 2018
 
Data
Numer
Tytuł
 

2018-11-28

godz. 14:37

66/2018 Zawarcie kolejnego aneksu do wielostronnej umowy inwestycyjnej
2018-11-28 65/2018 Powołanie osoby zarządzającej w FERRUM S.A.
    Załącznik

2018-11-28

godz. 16:43

64/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a DUNAFERR

2018-11-27

godz. 10:02

63/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2018-11-23

godz. 15:20

62/2018 Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2018 r.

2018-11-21

godz. 12:44

61/2018 Zawarcie z Grupą CZH S.A. porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań
2018-11-13 60/2018 Informacja nt. wyników wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorst FIZ AN

2018-11-08

godz. 9:43

59/2018 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2018-10-18 58/2018 Stanowisko Zarządu FERRUM S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN
    Załącznik 

2018-10-04

godz. 13:58

57/2018 Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A. ogłoszonego przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN

2018-10-01

godz. 20:02

56/2018 Zawarcie aneksu do wielostronnej umowy inwestycyjnej

2018-09-24

godz. 15:38

55/2017 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 r.
2018-09-10 54/2018 Rejestracja zmian Statutu FERRUM S.A.
   
Załącznik

2018-09-06

godz. 14:35

53/2018 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2018-09-04

godz. 12:41

52/2018 Porozumienia w przedmiocie rozwiązania poręczeń udzielonych przez spółkę zależną
2018-08-13 51/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-08-10 50/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-08-09 49/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-08-09 48/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.
    Załącznik
2018-08-09 47/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.
    Załącznik

2018-08-07

godz. 18:42

46/2018 Informacja dotycząca zmiany umowy pożyczki
2018-08-07 45/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-07-31 44/2018 Informacja wyjaśniająca nt. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-07-25 43/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-07-24 42/2018 Aktualizacja informacji nt. wprowadzenia akcji nowej emisji Spółki do obrotu giełdowego
2018-07-20 41/2018 Powiadomienie o transakcjach na akcjach FERRUM S.A.
    Załącznik 
2018-07-19 40/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-07-18

godz. 14:31

39/2018 Informacja nt. wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A.

2018-07-11

godz. 16:12

38/2018 Złożenie zapisu dotyczącego akcji własnych FERRUM S.A. w odpowiedzi na wezwanie na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone przez Watchet Sp. z o.o.
2018-07-03 37/2018 Zmiany w składzie Zarządu FERRUM S.A.
    Załącznik 
2018-07-02 36/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.
2018-06-29 35/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej FERRUM S.A.
    Załącznik
2018-06-29 34/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2018 r.
    Załącznik
2018-06-13 33/2018 Informacja nt. projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FERRUM S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.
   
Załącznik 
 

2018-06-13

godz. 16:33

32/2018 Informacja nt. umowy ramowej zawartej z WĘGLOKOKS S.A.
2018-06-11 31/2018 Stanowisko Zarządu FERRUM S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Watchet Sp. z o.o.
    Załącznik 
2018-06-08 30/2018 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad
Włodzimierz Kasztalski
    Załącznik 
2018-05-29 29/2018 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.
    Załącznik 1
    Załącznik 2
    Załącznik 3
    Załącznik 4
2018-05-29 28/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r.

2018-05-24

godz. 21:57

27/2018 Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji FERRUM S.A.

2018-05-17

godz. 20:50

26/2018 Zawarcie umowy pożyczki

2018-04-19

godz. 18:49

25/2018 Wstępne wyniki finansowe za rok 2017
2018-04-11 24/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2018-04-10

godz. 16:09

23/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych z grupą kontrahenta

2018-04-10

godz. 8:11

22/2018 Zawarcie aneksu do umowy ramowej pomiędzy FERRUM Marketing Sp. z o.o. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

2018-04-09

godz. 11:48

21/2018 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR
2018-04-06 20/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-23

godz. 13:28

19/2018 Informacja nt. współpracy z GE Power Sp. z o.o.

2018-03-19

18/2018 Informacja nt. rezygnacji osoby zarządzającej
2018-03-07 17/2018 Sprostowanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.

2018-03-06

godz. 11:51

16/2018 Informacja nt. umowy limitu wierzytelności zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2018-03-05 15/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-03-05 14/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-03-05 13/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-03-02 12/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-03-02 11/2018 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-03-01 10/2018 Informacja nt. akcji własnych będących w posiadaniu FERRUM S.A.
2018-02-28 9/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-02-27 8/2018 Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
    Załącznik 1
    Załacznik 2
    Załącznik 3
    Załącznik 4
2018-02-27 7/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego FERRUM S.A.
2018-02-27 6/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
2018-02-27 5/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w FERRUM S.A.
2018-02-23 4/2018/K Sprostowanie informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 4/2018

2018-02-21

godz. 15:36

4/2018 Zawarcie umowy pożyczki

2018-02-01

godz. 10:59

3/2018 Informacja nt. uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu

2018-01-26

godz. 18:48

2/2018 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
2018-01-08 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A.