Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Raporty bieżące

Rok: 2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010 2009  2008  2007

 

 

Raporty bieżące za rok 2017
 
Data
Numer
Tytuł
 

2017-11-06

godz. 15:11

62/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-10-27

godz. 14:58

61/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-10-25

godz. 15:20

60/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
2017-10-23 59/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.
2017-10-20 58/2017 Zmiany Statutu dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 20 października 2017 r.
    Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 58/2017
    Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 58/2017
2017-10-20 57/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 października 2017 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 57/2017

2017-10-20

godz. 9:49

56/2017 Aktualizacja informacji nt. porozumienia zawartego z CZH S.A.

2017-10-13

godz. 15:56

55/2017 Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-10-05

godz. 10:24

54/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-09-29

godz. 16:11

53/2017 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-09-25

godz. 15:50

52/2017 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
2017-09-22 51/2017 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 20 października 2017 r. oraz planowane zmiany Statutu
    Załacznik nr 1 do raportu bieżacego nr 51/2017
    Załacznik nr 2 do raportu bieżacego nr 51/2017
2017-09-22 50/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 20 października 2017 r.

2017-09-19

godz. 16:04

49/2017 Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

2017-09-14

godz. 16:59

48/2017 Informacja o zamiarze ujęcia w półrocznych sprawozdaniach finansowych jednorazowych operacji księgowych

2017-09-04

godz. 16:14

47/2017 Informacja nt. współpracy handlowej z WĘGLOKOKS S.A.

2017-08-31

godz. 13:59

46/2017 Zawarcie porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących

2017-07-31

godz. 12:19

45/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-07-27

godz. 13:05

44/2017 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2017-07-24

godz. 18:14

43/2017 Informacja nt. współpracy handlowej z Grupą CZH S.A.

2017-07-11

godz. 11:32

42/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2017-07-05 41/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

2017-07-05 40/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.
2017-06-30 39/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
2017-06-30 38/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.
    Załącznik do raportu bieżącego nr 38/2017
2017-06-30 37/2017 Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2017

2017-06-30

godz. 20:29

36/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących
2017-06-30 35/2017 Powołanie Zarządu FERRUM S.A. IX kadencji
    Załącznik do raportu bieżącego nr 35/2017

2017-06-14

godz. 17:02

34/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących
2017-06-02 33/2017 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.
    Załączniki do raportu bieżącego nr 33/2017
     
     
     
2017-06-02 32/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r.

2017-06-01

godz. 17:05

31/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-06-01

godz. 14:36

30/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2017-05-31 29/2017

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą

 

Załącznik do raportu bieżącego 29/2017

 

2017-05-29

godz. 14:44

28/2017 Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

2017-05-17

godz. 19:46

27/2017 Zawarcie wielostronnej Umowy Inwestycyjnej
2017-05-16 26/2017 K Korekta raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-05-10

godz. 17:25

26/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
2017-05-09 25/2017 Zakończenie programu skupu akcji własnych FERRUM S.A. 
2017-05-05 21/2017 K Korekta raportu bieżącego w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-05-04

godz. 16:23

24/2017 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku
2017-05-04 23/2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 31 maja 2017 r.

 

Załącznik do raportu bieżącego 23/2017

 

2017-05-04 22/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 31 maja 2017 r.

2017-04-28

godz. 18:34

21/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-04-20

godz. 12:15

20/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.
2017-04-13 18/2017 K Korekta raportu w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki

2017-04-13

godz. 17:51

19/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
2017-04-13 18/2017 Zmiany w składzie Zarządu Spółki

2017-04-07

godz. 20:02

17/2017 Wpłynięcie od jednego z wierzycieli finansowych propozycji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia

2017-04-03

godz. 18:04

16/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-04-03

godz. 17:54

15/2017 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.

2017-03-31

godz. 18:27

14/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-03-28

godz. 16:53

13/2017 Informacja nt. współpracy spółki zależnej z kontrahentem
2017-03-16 12/2017 Informacja nt. odwołania Prezesa Zarządu Spółki
2017-03-08 9/2017 K Sprostowanie informacji nt. odwołania Prezesa Zarządu Spółki
2017-03-08 11/2017 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

2017-03-07

godz. 18:15

10/2017 Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
2017-03-07 9/2017 Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki

2017-03-03

godz. 13:53

8/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-03-01

godz. 18:23

7/2017 Aktualizacja informacji nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-02-03

godz. 16:56

6/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

2017-01-31

godz. 12:29

5/2017 Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

2017-01-24

godz. 14:37

4/2017 Informacja nt. zamówień realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a Grupą CZH S.A.

2017-01-19

godz. 14:42

3/2017 Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
2017-01-10 2/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-03

godz. 11:09

1/2017 Informacja nt. aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą
Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

Informacja nt. przelewu wierzytelności dokonanej przez instytucję finansującą

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r.

 

Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2017
Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2017

 

Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia
Ustanowienie zastawów rejestrowych w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia

 

Załącznik do raportu bieżącego nr 57/2017

 

Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z porozumieniem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia