Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Wyniki finansowe skonsolidowane

Rodzaj raportu: roczny, półroczny, kwartalny.
 
Okres
 Przychody
netto
ze
sprzedaży (tys. PLN)
 Zysk (strata)
na
działalności
operacyjnej (tys. PLN)

 Zysk (strata)
brutto (tys. PLN) 

 Zysk (strata)
netto (tys.PLN) 

roczny 2018 353 171 5 418 -4 175 -5 533
roczny 2017 305 757 -41 821 -48 924 -46 857
roczny 2016 308 834 6 405 1 873 780
roczny 2015 311 374 -51 970 -58 110 -49 658
roczny 2014 439 987 4 034 -2 362 -3 266
roczny 2013 336 536 -41 543 -49 609 -53 912
roczny 2012 496 600 15 980 3 958 2 908
roczny 2011 363 573 12 396 5 315 3 946
roczny 2010 274 091 -11 660 -16 424 -9 900
roczny 2009 295 651 12 650 10 134 8 777
roczny 2009 334 520 15 995 19 082 10 582
roczny 2007  298 150  15 381  15 039  12 005
roczny 2006  242 224  15 062  13 451  13 284
roczny 2005  271 326  11 013  8 339  8 259

 

       
roczny 2015
       
roczny 2015

 

       
roczny 2015