Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

Wyniki finansowe jednostkowe

Rodzaj raportu: roczny, półroczny, kwartalny.
 
Okres
 Przychody
netto
ze
sprzedaży (tys. PLN)
 Zysk (strata)
na
działalności
operacyjnej (tys. PLN)

 Zysk (strata)
brutto (tys. PLN) 

 Zysk (strata)
netto (tys. PLN) 

roczny 2018 276 376 -5 897 -14 367 -13 631
roczny 2017 246 037 -45 098 -52 129 -49 153
roczny 2016 246 522 503 -3 545 -3 619
roczny 2015 254 291 -58 711 -64 326 -54 601
roczny 2014 395 928 -5 061  -9 598 -10 202
roczny 2013 299 938 -42 288 -49 090 -51 924
roczny 2012 482 041 12 965 1 433 -46
roczny 2011 348 792 11 704 4 926 3 556
roczny 2010 253 795 4 066 343 3 937
roczny 2009 236 287 8 750 8 008 6 786
roczny 2008 265 582 7 023 12 319 5 574
roczny 2007 239 322  9 558  8 971 7 294
roczny 2006  223 361  13 424  11 842  11 842
roczny 2005  256 717  9 683  10 014 10 014