Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

NotowaniaAKCJE


W związku z rejestracją w dniu w dniu 27 lutego 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki aktualnie wynosi on 178.946.488,65 zł i dzieli się na 57.911.485 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,09 zł każda:

Spółka  jest  notowana  na  Giełdzie  Papierów  Wartościowych  w Warszawie S.A. od 27 czerwca 1997 r. Notowania odbywają się w systemie notowań ciągłych.