Ważne linki

Komisja Nadzoru Finansowego 

ZKS Ferrum S.A. Na skróty

NotowaniaAKCJE

Zarejestrowany w dniu 14 stycznia 2008 roku kapitał zakładowy wynosi 75.838.648,68 PLN i dzieli się na 24.543.252 akcji zwykłych o wartości nominalnej 3,09 PLN każda:


Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 27 czerwca 1997 r. Notowania odbywają się w systemie notowań ciągłych.