OGŁOSZENIA

 

Oferta sprzedaży nieruchomości

FERRUM S.A. oferuje do sprzedaży nieruchomość Spółki leżącą w Katowicach w pasie wzdłuż ul. Murckowskiej, o powierzchni ok. 7,5 ha. Nieruchomość oferowana do sprzedaży obejmuje grunty niezabudowane. Wszystkie naniesienia budowlane zostały rozebrane, za wyjątkiem dróg wewnętrznych i czynnego obiektu „wieża wodna” związanego z dostawą wody tzw. przemysłowej dla procesów technologicznych.

Kontakt: ferrum@ferrum.com.pl

Aktualności

!! UWAGA NA PRÓBY WYŁUDZENIA !!

otrzymaliśmy informację o próbie wyłudzenia pieniędzy z wykorzystaniem fałszywego listu z prośbą o przelew środków na inny rachunek, niż wskazany na wystawionej przez nas fakturze.

Uprzejmie informujemy, że nie wysyłaliśmy takich listów. W przypadku otrzymania podobnej wiadomości prosimy o niezwłoczny kontakt z działem handlowym ”FERRUM” S.A.

Prosimy o przelewanie środków wyłącznie na numer rachunku wskazany na naszej fakturze.

Będziemy informować o kolejnych krokach, które podjęliśmy w związku z zaistniałą sytuacją.

Polecamy w serwisie